fbpx

Liitumistasud

Liitumistasu TASUTA
Saldode ülevõtmine TASUTA
Raamatupidamise ülevõtmine eelmiste perioodide korrastamise teel 0,5 … 1x kuutasu korrastuskuu eest
Raamatupidamise teenuse lepingu peatamise ennistamine Kord 26€
Raamatupidamise teenuse lepingu peatamise korduv ennistamine Kord 40€
Otsekorralduse teenuse sisseseadmine pangaga TASUTA

Majandusaasta aruanded

Majandusaasta aruande koostamine ( 1 x aastas ) ja RIK-i sisestamine Tükk Seda hinda näitab hinnakalkulaator
Auditeeritava majandusaasta aruande koostamine ( 1 x aastas ) Tükk aruandeaasta kuu keskmine teenuse maksumus
min. 192€ aruanne
Rida – realt konsolideeritud aruande ( aastaaruanne, vahearuanded )
koostamine
Tükk min. 256€ aruanne + 16€ tund
Aastaaruanne / FIE-del ettevõtluse tulu aasta kohta vorm E täitmine Tükk aruandeaasta kuu keskmine teenuse maksumus
Min. 40€ aruanne

Muud raamatupidamisega kaudselt seotud teenused

Raamatupidamise alane konsultatsioon (v.a. 1 tund jooksvas kuus) Tund 16,00€ Näiteks raamatupidamise- ja maksuseadusest
tulenevad kohustused
Firma esindamine Maksu- ja Tolliametis (v.a. 1 tund jooksvas kuus) Tund 16,00€ Näiteks suhtlemine maksuametnikuga tellija
majandustegevuse kontrollimisel
Dokumentide hilisem esitamine kliendi poolt
(Hilisemad dokumendid on need, mis oleks tulnud esitada raamatupidajale enne nende kajastamist nõudvate aruannete valmimise tähtaega.)
1/3 ühe kuu lepingutasust Näiteks kui ei ole jaanuari kuu dokumente esitatud 20.ks veebruariks ja lepingutasu on 60€, siis lisandub arvele lisatööde eest 20€
Lisatöödeks on raamatupidaja poolt juba esitatud käibedeklaratsioonide parandamine.
Laoarvestus; Bilansiväline väikevahendite arvestus; Müügitellimuste menetlemine. Tund 16,00€ üldjuhul lepitakse maht eraldi kokku, mis lisandub baastasule

Äriregistriga seotud teenused

Aadressi muutmine kirje 16,00€
Põhikirja muutmine kirje 16,00€
Sidevahendite muutmine kirje 16,00€
Osa- või aktsiakapitali suurendamine või vähendamine kirje 16,00€

Kaugkasutaja teenus

Kaugtöökasutaja – üheaegne kasutaja Tükk Seda hinda näitab
hinnakalkulaator
Kaugkasutaja hooldustasu Kuus TASUTA

Logistika

Dokumentide toomise korraldamine Linna piires Kord 6,00€ kaugemalt eraldi kokkuleppel
Auto kasutamine kliendi huvides Kilomeeter 0,30€

Algdokumentide käsitlemine

Paberdokumendid:

Teenuseperioodi algdokumentide ajutine säilitamine kuni majandusaasta aruande kinnitamiseni.
Peale majandusaasta aruande kinnitamist kohustub teenusepakkuja teavitama klienti algdokumentide üleandmise valmidusest.
TASUTA
Peale teenuseperioodi majandusaasta aruande kinnitamist algdokumentide kliendile tagastamine kuni teenuseperioodile järgneva aasta lõpuni. TASUTA
Juhul kui klient ei ole ilmutanud soovi suletud perioodi algdokumentide ülevõtmiseks ja soovib dokumente hiljem oma valdusesse, siis täiendavate hoiukulude eest. Kaust 25.00€
Algdokumentide säilitamine kliendi soovil 7 aasta jooksul peale majandusaasta aruande kinnitamist
Tingimused:
Peale arve tasumist tagab
Arbalans OÜ paberdokumentide kättesaadavuse 7 aasta jooksul. 7 aasta möödudes aegunud säilikud  hävitatakse
Kaust / 7 aastat 21.00€
Digitaalselt saadud algdokumentide printimine paberile A4 1 dok. 0,04€

Digitaalsed dokumendid:

Teenuseperioodi algdokumentide ajutine digitaalne säilitamine kuni majandusaasta aruande kinnitamiseni TASUTA
Peale teenuseperioodi majandusaasta aruande kinnitamist säilivad kliendi ligipääsu õigused suletud perioodi algdokumentidele üle interneti kuni suletud teenuseperioodile järgneva aasta lõpuni..
Dokumendid saab laadida edasiseks säilitamiseks oma arvutisse.
TASUTA
Hilisem suletud perioodi dokumentidele ligipääsu taasavamine periood 63,00€
Algdokumentide digitaalne säilitamine kliendi soovil peale majandusaasta aruande kinnitamist 7 aasta jooksul
Tingimused:
Arbalans OÜ tagab interneti kaudu dokumentidele ligipääsu 7 aasta jooksul. Digidokumente on võimalik mainitud perioodi jooksul kliendil igal ajal allalaadida ja vajadusel taasesitada paberkujul. Teenus on avatud ka peale kliendi ja Arbalans OÜ vahelise raamatupidamisteenuse lepingu lõppemist. Säilitamisaja ületanud dokumendid kustutatakse automaatselt..
7 aastat 21,00€

Skanneerimine ja metaandmete lisamine digidokumentidele.

Skanneerimine – paberdokumendi viimine digitaalsele kujule PDF formaati. 1 dok. 0,16€
Digitaliseerimine – elektrooniliselt või paberdokumendilt metainfo tuvastamine ja digidokumendile metaandmete lisamine.
  – jooksval aruandlusperioodil digitaalselt esitatud raamatupidamisdokumentide digitaliseerimine TASUTA
  – tagantjärgi eelmiste aruandlusperioodide raamatupidamisdokumentide digitaliseerimine
paberdokumentide puhul  lisandub skanneerimine (kehtib teenusele mida teostatakse SAF 6.9 -s)
1 dok. 0,04€
 – raamatupidamisdokumentide digitaliseerimine
paberdokumentide puhul  lisandub skanneerimine (kehtib teenusele mida ei teostata SAF 6.9 -s)
1 dok. 0,26€

 

Share