fbpx

Raamatupidja impordib arved kliendi infosüsteemist

Kui klient kasutab oma majandustegevuseks mingit tegevusspetsiifilist tarkavara, mille kaudu väljastab oma klientidele ka arved. (Näiteks erinevad CRM ja e-poodide rakendused), siis sellisel juhul ei ole mõtet, et raamatupidaja hakkaks neid arveid uuesti sisestama, vaid raamatupidaja impordib need arved otse kliendi tarkvarast meie raamatupidamise tarkvarasse.

Tegevuste jaotus kliendi ja raamatupidaja vahel täpsustatakse sõlmitavas lepingus.

Üldjuhul jaotuvad tegevused järgmiselt:

Klient

1. Esitab iga kuu lõpus meile oma infosüsteemist (näiteks e-poodidel MySQL) kaks faili:
1.1. müügiarved 
Teine sümbol CSV failinimes peab olema alati M, nt xMxxxxxx.csv
1.2. ostuarved
Teine sümbol CSV failinimes peab olema alati O, nt xOxxxxxx.csv
Vaata failide liidestamise struktuuri spetsifikatsiooni.
2. Teeb raamatupidajale ligipääsu pangaarvele (ainult vaatamisõigustega)
3. Saadab raamatupidajale töötasuarvestuse andmed
4. Teeb ülekanded internetipangas
5. Edastab raamatupidajale elektrooniliselt kõik ülejäänud algdokumendid.

Raamatupidaja

1. Impordib CSV failid (ostu- ja müügiarved) raamatupidamistarkvarasse.
2. Impordib pangast laekumised ja liikumised.
3. Teeb töötasuarvestuse
4. Teeb kliendiandmete põhjal raamatupidamise kanded.
5. Koostab ja esitab aruanded maksuametile ja kliendile.
6. Annab kliendile nõu ja infot raamatupidamise kohta.
7. Kord aastas koostab aastaaruande ja valmistab selle ette esitamiseks Äriregistrile.

Hinnakalkulaatorisse

Vaata videost kui lihtsalt asi reaalselt toimib Link YouTube

Share