XML e-arve viewer

  

Kui oled saanud e-arve ainult xml failina siis siit saab vaadata xml faili sisu loetaval arve kujul. Lisaks saad tekitada arvest pdf failid.
  
Selleks laadi siit oma fail üles ja jätka.


  
Ainult sina näed seda faili. Üleslaaditud fail kustub peale lehelt lahkumist.