fbpx

2017 maksumuudatuste meelespea raamatupidajatele!

17.03.2017 Kell 11:47

– Tulumaksu kinnipidamise määr jäi endiseks (20%).
– Maksuvaba tulu nüüd on 180 eurot kuus.
– Täiendav maksuvaba tulu pensioni korral on 236 eurot kuus.
– Täiendav maksuvaba tulu tööõnnetus- või kutsehaigushüvitise korral on 64 eurot kuus.
– Sotsiaalmaksu määr jäi endiseks (33%), kuid sotsiaalmaksu minimaalse kohustuse aluseks olev kuumäär on nüüd 430 eurot (2016. aastal kehtinud 390 euro asemel).
Sotsiaalmaksu minimaalne kohustus on 141,90 eurot kuus.
– Töötuskindlustusmakse määrad jäid töötajale endiseks 1,6% ja tööandjale 0,8%.
– Kogumispensionimäär on endiselt kas 2% või 3%.
– Töötasu alammäär tunnis on 2,78 eurot.
– Töötasu alammäär kuus täistööaja korral on 470 eurot (2016. aastal kehtinud 430 euro asemel).