fbpx

Alustava ettevõtte raamatupidamine – mida peaksid teadma?

12.05.2021 Kell 13:19

Alustava ettevõtte raamatupidamine võib alguses tunduda tõeliselt võõras ja kohati isegi hirmutav. Kuigi raamatupidamine ei pruugi olla ettevõtluse juures igaühe jaoks kõige meeldivam aspekt, on see siiski ääretult hädavajalik ning soovitame alati alustada korrektse raamatupidamisega ettevõtte loomise päevast.

Raamatupidamiskohustuse tekkimisel on tihtipeale dilemma, kuidas see lahendada. Selleks on olemas 3 võimalust:

  • teha raamatupidamist ise
  • palgata raamatupidaja
  • osta raamatupidamisteenust sisse

Raamatupidamise ise tegemine on üldjuhul kõige soodsam lahendus, kuid see eeldab erinevate seaduste ja määruste tundmist ning arvutiprogrammide või tarkvarade kasutamist, mis võib alustavale ettevõtjale liigseks kohustuseks osutuda. Kahel teisel juhul tasuks eelnevalt mõelda läbi töömaht ning kas raamatupidaja palkamine tasuks end ära. Kui töömaht on suurem, siis tasuks kaaluda raamatupidaja palkamist ning kui töömaht on väiksem, võiks mõelda teenuse sisse ostmisele. 

Mida aga peaks alustav ettevõtja teadma raamatupidamisest?

  1. Kuidas koostada arveid? 

Arvete koostamisel peab teadma, millised on arve kohustuslikud osad, kuidas ja kus saab arveid koostada ning kui kaua tuleb neid säilitada. Arveid tuleks säilitada kas paberkandjal kaustas või digitaalselt vastavalt raamatupidamisseadusele 7 aastat. Kõige mugavam on tõenäoliselt koostada arveid raamatupidamisprogrammis, kuid alguses sobib harjumiseks ka Excel. Lisaks leidub ka internetis mitmeid võimalusi arvete tegemiseks tasuta.

 

  1. Milliseid deklaratsioone on vaja esitada ning milliseid makse tuleks tasuda?

Ettevõtte raamatupidamise puhul on tähtis jälgida, et kõik maksud oleksid korrektselt ja õigeaegselt makstud ja deklareeritud. Igakuiste deklaratsioonide ja maksude suurus oleneb peamiselt sellest, kas ettevõte on käibemaksukohuslane või mitte ning kas ettevõte maksab töötasusid.

Kui ettevõte ei ole käibemaksukohuslane ning töötajaid ei ole, siis tuleb esitada tulu- ja sotsiaalmaksu deklaratsioon nende kuude kohta, kus on tehtud töiseid väljamakseid või maksustavaid kulutusi. Kui väljamakseid või kulutusi ei ole, siis ei pea ühtegi deklaratsiooni esitama või makse tasuma. 

Kui ettevõte on käibemaksukohuslane, siis tuleb esitada iga kuu nii tulu- ja sotsiaalmaksu deklaratsioon kui ka käibemaksudeklaratsioon ning seda isegi siis, kui tegevust ei toimu ehk arveid ei esitata ning palka ei maksta. 


Raamatupidamine saab alguse algdokumentidest, mida tuleb nõuetekohaselt koostada, koguda ja säilitada. Ettevõtte raamatupidamine peab olema kooskõlas raamatupidamise seadusega, sõltumata sellest, kas tehakse oma raamatupidamist ise, palgatakse raamatupidaja või ostetakse teenust sisse. Kui raamatupidamist on vaja teha minimaalselt, siis kõige lihtsamaks ning mugavamaks viisiks võib pidada raamatupidamisteenuse sisse ostmist. Teenuse sisse ostmisega on tagatud pikaajalise kogemusega saadud kvaliteet, büroo vastutab teenuse osutamise eest ning teadmised ja kogemused on alati laiemad kui ühe inimese omad. Lisaks on töötajad pidevalt koolitatud, mistõttu on tagatud kursisolek valdkonnas toimuvate muudatustega.