fbpx

Toetused alustavale ettevõttele

07.07.2022 Kell 12:53

 

Igal alustaval ettevõtjal on palju ideid ja teotahet, kuid vahendeid ettevõtte käima saamiseks ei pruugi alati piisavalt jaguda. Õnneks aitavad unistusi täita alustava ettevõtte toetused, mida antud blogiartiklis ka pikemalt tutvustame. 

 

Otsides finantseerimisvõimalusi, tasuks kindlasti uurida ka riiklike ja kohalike omavalitsuste pakutavate alustavate ettevõtete toetuste kohta.

 

Ettevõtluse arendamise sihtasutuse (EAS) toetused

 

EAS pakub alustavale ettevõtjale toetusi ja nõustamisteenuseid ning ka praktilisi koolitusi ja töötubasid, mida juhendavad oma valdkonna eksperdid.

 

Töötukassa toetus töötule ettevõtluse alustamiseks

 

Töötukassast saab alustava ettevõtte toetust taotleda töötu või tööotsijana registreeritud mittetöötav vanaduspensioniealine inimene, kes:

 

  • on vähemalt 18-aastane ja
  • on läbinud ettevõtluskoolituse vähemalt 56 tundi 
  • kellel on kutse- või kõrgharidus majanduse alal või ettevõtluskogemust vähemalt 1 aasta.

 

Ettevõtluse alustamise toetust antakse majandustegevuse alustamiseks uue asutatava äriühinguna või füüsilisest isikust ettevõtjana ning toetuse suurus on kuni 6000 €.

 

Euroopa Liidu struktuurifondide toetused

 

Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondidest on võimalik taotleda toetusi konkreetsete toetusmeetmete raames ning avatud taotlusvoorude kaudu, mida korraldavad rakendusüksused.

 

Stardilaen KredExist

 

Alustavad ja kuni kolm aastat tegutsenud väike- ja keskmised ettevõtted saavad taotleda äri alustamiseks stardilaenu Kredexist. Võrreldes tavalaenuga on stardilaenu eelis see, et ettevõtjal tuleb oma isikliku varaga vähem riskida.

 

Stardilaen on eelkõige kõige parem lahendus ettevõtetele, mis on alles tegevusega alguspunktis, sest neil on lühikese krediidiajaloo tõttu pangalaenu keeruline saada. Ühele taotlejale väljastatav suurim laenusumma on 100 000 eurot, millest võib kuni 50 000 eurot kasutada käibevahenditeks.

 

Üldjuhul piisab laenu tagatiseks laenusaaja füüsilisest isikust omanike isiklikust käendusest. Laenu sihtotstarbelisel kasutamisel on käendaja isiklikuks vastutuseks kuni 25% laenusummast.