fbpx

Arve koostamine – milliseid näpunäiteid meeles pidada

13.12.2022 Kell 23:04

Arvetega puutume me kõik suuremal või väiksemal hulgal kõikjal kokku. Neid saavad esitada nii kõik juriidilised isikud kui ka FIE-d. Kuna ettevõtja või raamatupidaja üks põhilisi ülesandeid on müügi- ja ostuarvete koostamine, siis juhime tähelepanu sellele, et arved oleks koostatud lihtsalt ja kiirelt, kuid korrektselt.

 

Kui saadad esimest korda arvet, siis tutvu kõigepealt kohustuslike andmetega, mis peavad arvel kirjas olema. Arvele lisatakse käibemaks vaid siis, kui müüja on käibemaksukohustuslane. Kui müüja ei ole käibemaksukohustuslane, siis piisab raamatupidamise seaduses kirjas olevatest nõuetest:

 

  • 7. Algdokument

(1) Raamatupidamise algdokument on tõend, mille sisu ja vorm peavad vajaduse korral võimaldama kompetentsele ja sõltumatule osapoolele tõendada majandustehingu toimumise asjaolusid ja tõepärasust.

(2) Kui seaduses või selle alusel antud määruses ei ole sätestatud teisiti, peab algdokument sisaldama majandustehingu kohta vähemalt järgmisi andmeid:

1) toimumisaeg;

2) majandusliku sisu kirjeldus;

3) arvnäitajad, näiteks kogus, hind ja summa.

 

 

  • Ole arve koostamisega kiire – saada arve välja võimalikult kiiresti peale tehingut. Sellisel juhul jääb kliendile sinu ettevõttest hea ning professionaalne mulje ning ka raha laekub kiiremini. Seadusega on ette nähtud, näiteks käibemaksu sisaldava arve puhul tuleb arve väljastada seitsme kalendripäeva jooksul alates päevast, mil kaup ostjale lähetati või teenust osutati. Ilma käibemaksuta arve väljastamisele sellist piirangut ei ole kehtestatud, kuid tuleks siiski teada, et tavaline nõue kehtib 3 aastat.

 

  • Kontrolli andmed enne arve väljastamist üle – kliendil on õigus jätta arve maksmata, kui arvel on ebakorrektsed või puudulikud andmed. Kui oled juba saatnud kogemata välja vigadega arve, siis ära uut arvet saada, vaid koosta saadetud arvest kreeditarve ning seejärel koosta uus arve. 

 

  • Arvesta kliendi soovidega – kui klient soovib e-arvet, siis on soovituslik talle ka saata arve e-arvena. E-arved on muutumas aina populaarsemaks, sest e-arved säästavad aega, on mugavamad ning turvalisemad.

 

  • Säilita arveid – raamatupidamise seadus § 12 näeb ette raamatupidamise dokumentide säilitamise kohustust, mille järgi tuleb vähemalt 7 aastat hoida dokumente alles.