fbpx

Eduka ettevõtja isikuomadused

09.08.2022 Kell 7:59

ettevõtja isikuomadused

 

Millised on eduka ettevõtja isikuomadused? Ettevõtjale omased jooned on tavaliselt sarnased juhiomadustega ning enamasti on tegemist loovalt mõtlevate inimestega, kellele meeldib algatada uusi projekte, ettevõtteid, otsida uusi võimalusi ja on teotahtelised. Ettevõtjad on tavaliselt valmis võtma riske ja vastutama tegevuste eest. Oluliseks sammuks enne ettevõtlusega alustamist on teha selgeks, millised kohustused, õigused ja vastutus kaasnevad omanikuks olekuga.

 

Toome välja mõned ettevõtja isikuomadused, mis mängivad oma rolli ettevõtte edukuse juures:

 

Aja planeerimine 

 

Aja planeerimise oskus on üks kõige olulisematest tegevustest üldse. Me kõik võime aeg-ajalt tunda, et kohustused kuhjuvad, tähtajad lähenevad liiga kiiresti ning aega puhkuseks ei jäägi. Seejärel võivad ka rahulolematus ja stress selle tagajärjel tõusta. Efektiivne ajakasutusoskus aitab olulised asjad õigeks ajaks ära teha, võtta aega ka puhkamiseks ning nii vältida ka stressi.

 

Eesmärkide seadmine

 

Eesmärkide seadmine tähendab tegevust, mille käigus paneme paika tegevusplaani sihini jõudmiseks. Enam-vähem eristatakse kahte tüüpi eesmärke: lühi- ja pikaajalised. Juba nimetusest nähtub, et esimeste puhul on tegemist lühema ajavahemiku jooksul täitmist nõudvate tegemistega (näiteks on vaja ära vormistada mõni esitlus või registreeruda koolitusele vmt). Pikaajaliste puhul räägime aga suurema haardega eesmärkidest (nt oma äri alustamine või mõne oskuse selgekssaamine vmt). 

 

Järjepidevus

 

Motivatsioon ja järjepidevus aitavad jõuda tulemusteni. Järjepidevus on see, mis loob näiteks kaubamärgi suhtes usaldust. Kaubamärgi järjepidevuse kasvatamine on paremini juhitav kindlaksmääratud üksikasjalike brändijuhistega ja püsiva identiteediga.

 

Kõrge stressitase

Ettevõtja elu ei pruugi sugugi olla lihtne. Tööpäevad võivad olla 12 h pikad ning peab olema suuteline ise organiseerida oma päevakava ja kõige selle juures jälgima, et jääks aega ka muudeks meelistegevusteks.

 

Analüüsivõime ja parendamine

 

Iga päevaga leiame rohkem infot, mida on vaja erinevalt töödelda, ideed muutuvad ja infotehnoloogia aastatega kiireneb. Nende ideede mõistmine nõuab kiiremat ja tõhusamat analüüsistrateegiat, mis võimaldab meil väljapakutud eesmärgid saavutada. 

 

Enda analüüsimikne võib esialgu tunduda keeruline, kuid vajalik selleks, et enda kogemustest ja vigadest õppida. Hästi arenenud analüüsi- ja sünteesivõime aitab vältida halbade otsuste tegemist ja viia projektide õnnestumiseni.

 

Pidev õppimine ja enesearendamine

 

Mida rohkem uskuda, et suudad välist maailma kontrollida, seda rohkem võtad kontrolli enda saavutuste üle ning seda rohkem hakkad päriselt oma tulemusi mõjutama. Rõõmus meel aitab kaasa heale töösooritusele ja hea töösooritus tekitab omakorda rõõmsa enesetunde – nende toime on vastastikune. 

 

Suhtlusoskus

 

Ükski edukas ettevõtja ei saa olla vaikne introvert. Tihtipeale tuleb äri käivitamiseks ja juhtimiseks suhtlema mitmete teiste inimestega ning ettevõtte edukuse tagamiseks peab olema selles väga hea. Samuti tuleb see kasuks ka klienditeeninduse tagamisel.