fbpx

Kas raamatupidamise sise-eeskiri (RSE) on vajalik?

07.01.2019 Kell 16:59

   
Enne raamatupidamisteenusega alustamist tuleb kindlasti koostada tegevuskirjeldus, ehk “Sise-eeskiri". 
See peaks olemas olema, juba enne töödega alustamist ja sisaldama endas kindlasti kulukohtade ja kontoplaani kirjeldust ning algdokumentide käsitlemisega seotud rutiine (mis on algdokument? kes neid säilitab? kas kõik kanded toimuvad arvete alusel? või osad lepingutelt? kes sisestab arved? kuidas edastatakse dokumendid? jne.. jne..),
Lisaks on äärmiselt oluline näidata ära tegevusrutiinide- ja vastutuse jagunemine kliendi ja raamatupidaja vahel, see tagab edasiseks  konstruktiivse koostöö ja välistab juba eos partneri suhtes põhjendamatute ootuste tekket.

Siinkohal võib viidata kvaliteedijuhtimise standardi ISO 9001 põhimõtetele, kus on selgelt öeldud: “Klient ei pea olema raamatupidamise alal spetsialist. Klient eeldab, et raamatupidamisteenuse osutaja on oma ala spetsialist ning osutab teenust kõiki häid tavasid ja norme silmas pidades.”

Näide teisest eluvaldkonnast:
Kujutage ette, kui ehitajad selleks, et oma elu mugavamaks teha veenavad Teid, kui ehitise tellijat selles, et maja vundament ei peagi olema 1.9 m sügav raudbetoonist konstruktsioon, vaid piisab 0,3 m-sügavusest liivaga täidetud kraavikesest. Miks Te ei peaks ehitajat uskuma? Tegu on ju spetsialistiga!? Ja vaadake kui palju te veel ka raha kokku hoiaksite!! Kuna aga ehitusvaldkonnas võib selline normide rikkumine viia inimohvritega katastroofini, siis on juba seadusega nõutud, et lisaks ehitajale, peab ehitise tellija palkama ennast esindama ka ehitusspetsialisti. Kelle ülesanne on vältida selliste intsidentide tekke.

Kui tõmmata paralleel raamatupidamise teenusega, siis ka “Raamatupidaja” võib tellijale mida iganes “selgeks” teha.
Sellise olukorra vältimiseks on ka EV kehtestanud raamatupidamise seaduse, milles on RSE olemasolu otseselt nõutud.

Omalt poolt on Arbalans OÜ juhindunud ülaltoodust ja kehtestanud oma raamatupidajatele konkreetsed kvaliteedinõuded ja tegevusnormid.
Arbalans OÜ koostab igale kliendile eraldi RSE ja see on kliendile tasuta.