fbpx

Kes on piiratud käibemaksukohustuslane?

21.03.2022 Kell 12:31

 

Piiratud käibemaksukohustuslane on iga juriidiline isik, sh MTÜ, riigiasutused või FIE, kes ei ole juba käibemaksukohustuslane. Kui ettevõtja on juba käibemaksukohustuslane, siis ei ole see teema oluline. Küll on see aga oluline paljudele väikeettevõtetele, kelle käive jääb alla nõutud 40 000 €.

 

Piiratud maksukohustuslane maksab üldiselt käibemaksu kauba soetamiselt ning teatud teenuste saamiselt, kuid ta ei lisa enda poolt võõrandatavatele kaupadele või pakutavatele teenustele käibemaksu ega oma õigust sisendkäibemaksu mahaarvamiseks. Peale piiratud maksukohustuslasena registreerimist saab isik soetada kaupu teisest liikmesriigist ilma käibemaksuta ning maksab käibemaksu vastavalt Eesti käibemaksumäärale esitatava käibedeklaratsiooni alusel.

 

Piiratud maksukohustuslasena registreeritakse isikud, kes soetavad kaupu teisest liikmesriigist üle piirmäära (10 000 € kalendriaastas) või saavad teatud teenuseid teise liikmesriigi maksukohustuslaselt. Piiratud maksukohustuslasena ei arvestata füüsilisi isikuid, välja arvatud füüsilisest isikust ettevõtjaid, kes soetavad kaupu või teenuseid oma ettevõtluse tarbeks.

 

Teise liikmesriigi piiratud maksukohustuslane on isik, kes vastava riigi seadusandluse kohaselt on registreeritud ning vastab oma maksukohustustelt Eesti piiratud maksukohustuslasele.

 

Piiratud käibemaksukohustuslaseks olemist kartma ei pea, sest midagi keerulist ei ole ja summad ei ole ka suured. On vaja olla teadlik selle olemasolust ning esitama õigeaegselt avalduse.

 

Piiratud käibemaksukohustuslane saab endale käibemaksunumbri ja selle esitamisel peavad Euroopa Liidu tarnijad esitama talle arved ilma käibemaksuta. Mitte Euroopa Liidu arved on tihti ilma käibemaksuta, seega võivad need teenused või kaubad muutuda kallimaks.

 

Tegelikult peaksid ka näiteks eraisikutele „virtuaalseid teenuseid“ pakkuvad ettevõtted end Euroopa Liidus käibemaksukohustuslaseks registreerima, kuid kahjuks pole suur osa inimestest sellest kohustusest kuulnudki.