fbpx

Kes on raamatupidamiskohuslane?

11.08.2021 Kell 11:34

 

Raamatupidamiskohustuslased peavad kõiki oma majandustehinguid kirja panema ja säilitama ning lähtuma raamatupidamise seadusest. Kuid kes on täpselt raamatupidamiskohustuslased ja millised on nende kohustused?

Raamatupidamise seaduse järgi on raamatupidamiskohuslaseks iga Eestis registreeritud era- või avalik-õiguslik juriidiline isik, füüsilisest isikust ettevõtja ja Eestis registrisse kantud välismaa äriühingu filiaal. Seega, kui omad Eestis registreeritud ettevõtet, pead ilmtingimata korraldama oma raamatupidamist.

Raamatupidamiskohustuslane on kohustatud:

  • korraldama raamatupidamist nii, et oleks tagatud aktuaalse, olulise, objektiivse ja võrreldava informatsiooni saamine raamatupidamiskohustuslase finantsseisundist, majandustulemusest ja rahavoogudest;
  • dokumenteerima kõiki oma majandustehinguid;
  •  kirjendama algdokumentide või nende põhjal koostatud koonddokumentide alusel kõiki oma majandustehinguid raamatupidamisregistrites;
  • koostama ja esitama majandusaasta aruande ning muud finantsaruanded käesolevas seaduses ja teistes õigusaktides sätestatud korras;
  • säilitama raamatupidamise dokumente (§ 4. Raamatupidamise korraldamise põhinõuded). 


Raamatupidamist peetakse tekkepõhiselt ehk majandustehingute kajastamist vastavalt majandustehingu toimumisele, sõltumata sellest, kas sellega seotud raha on laekunud või välja makstud. Aruande koostamisel tehakse reguleerimis- ja lõpetamiskanded, mis võimaldavad määrata aruandeperioodi tulud ja kulud (§ 5. Tekke- ja kassapõhine arvestus).

Kui Sa ei ole veel otsustanud, kuidas korraldada enda firma finantsaruandlust ning raamatupidamist, võiksite kaaluda ka meie poolt pakutavaid teenuseid.

Share