fbpx

KÜ revideerimisest: Kas revisjonikomisjon või revident? Revideerimine või auditeerimine?

01.05.2017 Kell 14:55

Revisjonikomisjon või revident?

Hetkel on kõikidel korteriühistutel põnev aeg, sest Raamatupidamise seaduse kohaselt peavad kõik raamatupidamiskohuslased juuni kuu lõpuks esitama Äriregistrile eelmise aasta majandusaasta aruande.
Selleks peab korteriühistu juhatus korraldama ka korteriühistu üldkoosoleku, et kinnitada seal majandusaasta aruanne ja juba peale seda esitama selle äriregistrile. Kinldasti peab majandusaata aruanne olema kontrollitud ka revisjonikomisjoni poolt. Viimasel ajal kasutavad paljud korteriühistud oma majast valitud revisjonikomisjoni asemel väljast sisseostetud revidendi teenust, kus revisjoni viib läbi kvalifitseeritud revident. See trend on mõistlik ja arusaadav, kuna revident annab sõltumatu ja profesionaalse ülevaate korteriühistu juhatuse ja raamatupidaja tegevusest.

Revideerimine või auditeerimine?

Sageli korteriühistu juhatuse liikmed, tellides esimest korda revidendi teenust, ei tea, milline teenus oleks korteriühistule ikkagi õigem, kas revideerimine või audit? Selleks et vastata sellele küsimusele, vaatame mida need mõisted sisuliselt tähendavad.

Audit on kindlustandev töö, mille soovitavaks tulemuseks on aruanne, kus audiitor annab teada, kas raamatupidamisaruanne kajastab olulises osas õigesti ja õiglaselt ettevõtte finantsseisundit, tulemust ja rahavooge. Auditi kohustus on sätestatud seadusega. Üldjuhul korteriühistud seaduse järgi auditeerimisele ei kuulugi.

Revideerimine on töö, mille soovitavaks tulemuseks on aruanne, kus revident annab teada, kas majandusaasta aruanne kajastab õigesti ja õiglaselt korteriühistu finantstulemust ja majanduslikku seisundit, ning kas juhatuse tegevus on korraldatud seadusega määratud viisil.

Nende mõistete alusel on selge, et korteriühistule sobib paremini revidendi teenus, kuna antud juhul kontrollitakse ka juhatuse tegevust. Revidendi teenuse eelis on ka tõik, et selle teenuse hind on oluliselt väiksem kui audiitori teenusel.

Mida on vaja korteriühistu revideerimiseks?

Revideerimise läbiviimiseks peab korteriühistu juhatus esitama revidendile järgmised dokumendid:

1) põhikiri
2) juhatuse- ja üldkoosolekute protokollid ja otsused
3) Raamatupidamise sise-eeskiri
4) Raamatupidamisdokumendid (ostu-, müügiarved, panga väljavõtted, aruanded (käibeandmik, bilanss, kasumiaruanne)
5) Kui on remondifond, siis remondifondi kasutuse kohta info
6) Võlglased ja võlglastega tegelemine
7) Majandusaasta aruanne äriregistrist
8) Palgaarvestus – lepingud, arvestus, maksudeklaratsioonid

Juhul kui teie korteriühistu soovib tellida revidendi teenust, siis ka Arbalans OÜ osutab seda teenust.
Hinnapakkumise saamiseks palun võtke meiega ühendust.
https://arbalans.ee/kontakt/saada-kiri/

Dmitri Šmidt
turundusjuht – raamatupidaja