fbpx

Mida peab tegema, kui klient arvet õigeks ajaks ära ei maksa?

26.09.2022 Kell 11:35

 

Iga ettevõte on ilmselt silmitsi seisnud klientidega, kes ühel hetkel mingil põhjusel pole saanud või tahtnud arveid ära maksta. Vahel juhtub, et kliendid unustavad tähtajaks arved ära maksta, kuid esineb ka seda, et arvete maksmist välditakse teadlikult.

 

Kuidas ära hoida tekkivaid riske?

 

Uue kliendiga koostööd alustades teosta krediidi- ja taustakontroll. Uue kliendi puhul tasub enne lepingu sõlmimist appi võtta Google ning uurida kliendi varasemat maksekäitumist.
Sõlmida kliendiga leping. Leping on ülimalt oluline vahend, millega kindlustada endale, et potentsiaalsest uuest kliendist saab kohusetundlikult maksev klient. Pikaajaliste ning mahukate projektide puhul võik lepingusse lisada ja maksegraafiku, millal ja kui suur summa tuleb tasuda ning samuti viivised. Tuleks kirja panna tingimused, mitu päeva pärast arve saatmist tuleks arve tasuda.

 

Kuidas käituda, kui klient on maksetähtaja ületanud?

 

Kui mõni arve on tähtaja ületanud, siis võiks selle kohta kliendile saata meeldetuletuse või arve uuesti esitada, kui arvete liikumine ja tasumine ei ole automatiseeritud.

Väiksemate firmade puhul toimub tasumata arvete kontroll sageli siis, kui juhil või raamatupidajal selleks aega on. Seega kindla süsteemi paika panemisest võib olla palju abi. Näiteks peavad alati 10. kuupäevaks või iga nädala kolmapäevaks olema meeldetuletused välja saadetud. Meeldetuletusi võiks enne võlgnevuse avalikustamist teha vähemalt 3. Kui ka avalikustamine tulemust ei too, siis tuleks leida sobiv partner, kes tegeleks sissenõudmisega.

 

Kuidas tasumata arvet meelde tuletada?

 

Võimalusel võiks olla üks meeldetuletustest telefonikõne, sest e-mailid võivad sattuda rämpsposti kausta ning jääda märkamatuks. Eraisikute puhul on suur abi e-arvete panka saatmisest või e-mailiga saadetavale arvele kohe tasumise lingi kaasa panemisest. Äriklientide puhul on abi eelnevalt kokkulepituna tasutud teenuste eest kohe krediitkaardilt raha maha võtmisest ja e-arvete saatmisest PDFide asemel.

Ettevõttesiseselt peaks olema paika pandud, kuidas võlgnevuses kliendiga jätkatakse ning kas ja kui pikalt võlgnevuses olevale kliendile teenuseid osutatakse.