fbpx

Milline ettevõtlusvorm valida?

04.05.2022 Kell 14:21

Kas oled mõelnud enda äri alustamisele või plaanid seda lähiajal teha? Kui jah, siis kindlasti on sul tekkinud küsimusi, milline ettevõtlusvorm võiks sinu ideega kõige paremini kokku minna. Ettevõtlusvormid erinevad üksteisest algkapitali, osanike vastutuse osakaalu, äriühingu juhtimisorgani ja raamatupidamise korralduse poolest. Eestis on kõige enam ettevõtlusvormidest osaühinguid (OÜ) ja FIE-sid (füüsilisest isikust ettevõtja).

OÜ ehk osaühingu eelised ja puudused

Osaühing (OÜ) on äriühing, kus osakapital on osadeks jaotatud. Osaühingu asutajaks võib olla üks või mitu juriidilist või füüsilist isikut ning vastutamine on vaid osakapitali väärtuses. Osaühingu asutamise puhul tuleb koostada põhikiri ning sissemakse summa on vähemalt 2500 €, mida on võimalik tasuda ka hiljem. Osaühingul on iga-aastane majandusaasta aruande kohustus isegi juhul, kui tal majandustegevust ei toimu. Osaühing on kõige levinum ettevõtlusvorm Eestis, sest selle puhul ei vastuta omanik kogu oma isikliku varaga ning omanikul on õigus teatud ulatuses ise otsustada, millal ja kui suures osas ta soovib endale palka maksta.

 

Eelised:

 • võimalik dividende välja maksta
 • vastutus ainult osakapitali väärtuses 
 • madal osakapitali nõue (2500 €)

 

Puudused:

 • avalikud aastaaruanded
 • iga-aastane majandusaasta aruande kohustus
 • põhikirja koostamine

 

FIE eelised ja puudused

 

 

Füüsilisest isikust ettevõtja (FIE) on füüsiline isik, kes vastutab ettevõttega seotud kohustuste eest kogu oma isikliku varaga. FIE asutamiseks ei ole vaja algkapitali ega koostada põhikirja.FIE puhul on kõige vähem paberimajandust võrreldes teiste ettevõtlusvormidega ning piisab kassapõhisest arvestusest. Teised ettevõtlusvormid kajastavad raamatupidamist tekkepõhiselt ehk tulud ja kulud kajastatakse tekkimise ajal olenemata sellest, kas raha on laekunud, välja makstud või mitte. FIE ettevõtlusvorm on populaarne nende seas, kes tegelevad ettevõtlusega väikeses mahus põhitöö kõrvalt ehk näiteks käsitööga. 

 

Eelised:

 • algkapitali nõude ja põhikirja koostamise vajadus puudub
 • tegevuse saab ümber vormistada osaühinguks maksuvabalt
 • aastaaruande esitamise kohustus puudub
 • kassapõhine arvestus

 

Puudused: 

 • vastutamine kogu oma isikliku varaga
 • puudub dividendide maksmise võimalus
 • käibemaksuarvestus on keeruline

 

Peale nende 2 kõige populaarsema ettevõtlusvormi kasutatakse ka teisi vorme:


Aktsiaselts (AS) on äriühing, millel on aktsiakapital, mis omakorda on jaotatud osadeks. Aktsiakapitali suurus on vähemalt 25 000 € ning sellel võib olla üks või mitu aktsionäri. Aktsiaseltsi puhul on vajalik audiitori olemasolu ning juhtivad on üldkoosolek, nõukogu ja juhatus. Nõukogusse ei tohi kuuluda samad isikud, kes kuuluvad juhatusse, kuid aktsionärid ja juhatuse liikmed võivad kattuda. Aktsiaselts sobib pigem neile, kellel on suur ettevõte, kus on palju töötajaid või juhatuse liikmeid. 

 


Täisühing (TÜ)
on äriühing, kus on vähemalt kaks osanikku, kes tegutsevad sama ärinime all. Osanikud vastutavad ühingu kohustuste eest võrdselt kogu oma isikliku varaga, mistõttu puudub ka algkapitali vajadus. Sissemaksete suurus määratakse ära ühingulepinguga ning kõikidel täisühingu osanikel on kohustus juhtida ühingut. 

 


Usaldusühing (UÜ)
on äriühing, milles on samuti vähemalt kaks osanikku ning see ühing on sarnane täisühinguga, kuid erineb selle poolest, et täisomanik vastutab ühingu kohustuste eest kogu oma varaga ning teine isik ehk usaldusosanik ainult oma sissemakse ulatuses. Usaldusühingu puhul ei nõuta algkapitali konkreetses summas, kuid sissemaksete suurus määratakse ühingulepinguga. Usaldusühingu puhul puuduvad kohustuslikud juhtimisorganid. 

 


Tulundusühistu (TÜ)
on äriühing, mille eesmärk on soodustada ühingu liikmete majanduslikke huve läbi ühise majandustegevuse. Tulundusühistu puhul on algkapital vähemalt 2500 € ehk sama summa, mis osaühingu puhul ning ühingu asutajaid peab olema vähemalt kaks. 

 


Mittetulundusühing (MTÜ)
on eraõiguslik ühing, kus majandustegevuste kaudu ei või tulu teenida ega jaotada MTÜ liikmete vahel. Tulu on lubatud kasutada ainult põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks ning asutamiseks puudub algkapitali nõue. Asutamiseks peab samuti olema vähemalt kaks inimest. 

 


Kui oled enda jaoks sobivaima ettevõtlusvormi leidnud ning vajad abi raamatupidamisega, siis võta meiega ühendust siin!