Ärikliendi hinnakalkulaator
sisu
Keskmine müügiarvete hulk kuus
** Alustava firma puhul täitke väli hinnanguliselt
Sisaldab:
** müügireskontroarvestus
** müügiarvete sidumine panga- ja kassa laekumistega
** kassaarvestus (kassa sissetuleku orderite koostamine)
sisu
Keskmine ostuarvete hulk kuus
** Alustava firma puhul täitke väli hinnanguliselt.
Sisaldab
** ostureskontroarvestus
** ostuarvete ja ostutšekide sidumine panga- ja kassa väljaminekutega
** kuluarvestus (aruandvate isikute tšekid, kaardimaksed jne.)
** kassaarvestus (väljaminekuorderite koostamine)
sisu
Mitu deklareeritavat tasuarvestust on ühes kuus?
aluseks võib olla töö-, juhatuse liikme-, käsundusleping jmt.
Sisaldab:
** palga ja maksude arvestus
** palgalehe koostamine
** haigekassasse arvele ja arvelt mahavõtmine
** puhkusepäevade ja tasude arvestus
** komandeeringuaruannete vormistamine
** päevarahade arvestamine
sisu
Client and service providers accountants used business software commonly
sisu
Töö erinevate pangakontodega. Liising- ja laenulepingute kajastamine, maksegraafikute jälgimine. Sõiduautode erikäibemaksu arvestus.
sisu
Choosing YES
* Arbalans keeps digital documents during 7 years period.
Choosing NO
* Arbalans doesn't keep digital documents during 7 years period.
sisu
Valides JAH
** Andmed sisetatakse detailsemalt. (Näiteks ehitusfirmadel iga töödejuhataja-, objekt-, regioon-, objekti tüüp jmt eraldi). Vastavalt kliendi soovile.
** Kliendil tekib detailne ülevaade oma tegevusest.
Valides EI
** Andmed sisetatakse lähtudes Raamatupidamise seaduses nõutud detailsusest.
sisu
Valides JAH
** Sisestab raamatupidaja kliendi e-panka tasumisele kuuluvad arved.
** Klient näeb e-pangas tasumisele kuuluvaid arveid, ning ülekande tegemiseks piisab ainult nende kinnitamisest.
** Erikokkuleppel võib maksekorraldused kinnitada ka raamatupidaja.
Valides EI
** Klient teeb ise e-pangas ülekanded.
sisu
Valides "kord kuus"
Käsitleb raamatupidaja eelmise kuu dokumente 1-2 korral.
Klient saab ülevaate oma eelmise kuu tegevusest hiljemalt sellele järgneva kuu 21.-ks.
Valides "kord nädalas"
Sisestab raamatupidaja saadud dokumendid jooksvalt üks kord nädalas.
Klient omab ülevaadet mille aktuaalsus ei ole vanem kui 7 päeva.
Valides "kord päevas"
Sisestab raamatupidaja saadud dokumendid jooksvalt iga päev.
Klient omab ülevaadet mille aktuaalsus ei ole vanem kui 1 päev.

** Eelmise kuu arvestust kajastavad dokumendid peavad olema raamatupidaja valduses hiljemalt järgmise kuu seitsmendaks kuupäevaks.
** Raamatupidaja esitab maksuametile iga kuu 10.-ks kuupäevaks TSD- ja 20.-ks.kuupäevaks KMD aruanded.
Igakuine teenustasu kokku:
Raamatupidamine:
0 | 0 (KM-ga)
Majandusaasta aruanne 1/12:
0 | 0 (KM-ga)
Kliendi kasutaja
0 | 0 (KM-ga)
Digi-arhiveerimine: 1/12:
0 | 0 (KM-ga)