fbpx

Ärikliendi hinnakalkulaator
sisu
Keskmine müügiarvete hulk kuus
* Alustava firma puhul täitke väli hinnanguliselt
Sisaldab
** müügireskontroarvestus
** müügiarvete sidumine panga- ja kassa laekumistega
** kassaarvestus (kassa sissetuleku orderite koostamine)
sisu
Keskmine ostuarvete hulk kuus
** Alustava firma puhul täitke väli hinnanguliselt.
Sisaldab
** ostureskontroarvestus
** ostuarvete ja ostutšekide sidumine panga- ja kassa väljaminekutega
** kuluarvestus (aruandvate isikute tšekid, kaardimaksed jne.)
** kassaarvestus (väljaminekuorderite koostamine)
sisu
Mitu deklareeritavat tasuarvestust on ühes kuus?
(aluseks võib olla töö-, juhatuse liikme-, käsundusleping jmt.).
Sisaldab
** palga ja maksude arvestus
** palgalehe koostamine
** haigekassasse arvele ja arvelt mahavõtmine
** puhkusepäevade ja tasude arvestus
** komandeeringuaruannete vormistamine
** päevarahade arvestamine
sisu
Töö erinevate pangakontodega. Liising- ja laenulepingute kajastamine, maksegraafikute jälgimine. Sõiduautode erikäibemaksu arvestus.
sisu
Jah
* kliendil on enda tarkvara millele annab raamatupidajale ligipääsu
Ei
* Kasutatakse Arbalansi tarkvara
sisu
JAH
* Arbalans arhiveerib ja säilitab 7a digitaalsed raamatupidamisdokumendid
EI
* Arbalans ei arhiveeri digitaalseid raamatupidamisdokumente
sisu
Valides JAH
* Andmed sisetatakse detailsemalt. (Näiteks ehitusfirmadel iga töödejuhataja-, objekt-, regioon-, objekti tüüp jmt eraldi). Vastavalt kliendi soovile.
* Kliendil tekib detailne ülevaade oma tegevusest.
Valides EI
*Andmed sisetatakse lähtudes Raamatupidamise seaduses nõutud detailsusest.
sisu
Valides JAH
* Sisestab raamatupidaja kliendi e-panka tasumisele kuuluvad arved.
* Klient näeb e-pangas tasumisele kuuluvaid arveid, ning ülekande tegemiseks piisab ainult nende kinnitamisest.
* Erikokkuleppel võib maksekorraldused kinnitada ka raamatupidaja.
Valides EI
* Klient teeb ise e-pangas ülekanded.
sisu
Valides "kord kuus"
* Käsitleb raamatupidaja eelmise kuu dokumente 1-2 korral.
* Klient saab ülevaate oma eelmise kuu tegevusest hiljemalt sellele järgneva kuu 21.-ks.
Valides "kord nädalas"
* Sisestab raamatupidaja saadud dokumendid jooksvalt üks kord nädalas.
* Klient omab ülevaadet mille aktuaalsus ei ole vanem kui 7 päeva.
Valides "kord päevas"
* Sisestab raamatupidaja saadud dokumendid jooksvalt iga päev.
* Klient omab ülevaadet mille aktuaalsus ei ole vanem kui 1 päev.
** Eelmise kuu arvestust kajastavad dokumendid peavad olema raamatupidaja valduses hiljemalt järgmise kuu seitsmendaks kuupäevaks.
** Raamatupidaja esitab maksuametile iga kuu 10.-ks kuupäevaks TSD- ja 20.-ks.kuupäevaks KMD aruanded.
Igakuine teenustasu kokku:
Raamatupidamine:
0 | 0 (KM-ga)
Majandusaasta aruanne 1/12:
0 | 0 (KM-ga)
Digi-arhiveerimine: 1/12:
0 | 0 (KM-ga)


Share