Ärikliendi hinnakalkulaator (CSV)
sisu
Selecting CSV
** You send all invoices directly from your system to our accountant as csv files.
** Read interaction CSV files specification: http://arbalans.ee/en/liidestamise-spetsifikatsioon/
** CSV file is interacted directly and saves lot of time.
Selecting XLS
** You send the data to accountant directly from your software as XLS file.
** Our programmer helps you to convert data from XLS to CSV.
** Accountant spends more time on service.
sisu
Selecting CSV
** You send all invoices directly from your system to our accountant as csv files.
** Read interaction CSV files specification: http://arbalans.ee/en/liidestamise-spetsifikatsioon/
** CSV file is interacted directly and saves lot of time.
Selecting XLS
** You send the data to accountant directly from your software as XLS file.
** Our programmer helps you to convert data from XLS to CSV.
** Accountant spends more time on service.
sisu
Mitu deklareeritavat tasuarvestust on ühes kuus?
aluseks võib olla töö-, juhatuse liikme-, käsundusleping jmt.
Sisaldab:
** palga ja maksude arvestus
** palgalehe koostamine
** haigekassasse arvele ja arvelt mahavõtmine
** puhkusepäevade ja tasude arvestus
** komandeeringuaruannete vormistamine
** päevarahade arvestamine
sisu
Töö erinevate pangakontodega. Liising- ja laenulepingute kajastamine, maksegraafikute jälgimine. Sõiduautode erikäibemaksu arvestus.
sisu
Choosing YES
* Arbalans keeps digital documents during 7 years period.
Choosing NO
* Arbalans doesn't keep digital documents during 7 years period.
sisu
Valides JAH
** Andmed sisetatakse detailsemalt. (Näiteks ehitusfirmadel iga töödejuhataja-, objekt-, regioon-, objekti tüüp jmt eraldi). Vastavalt kliendi soovile.
** Kliendil tekib detailne ülevaade oma tegevusest.
Valides EI
** Andmed sisetatakse lähtudes Raamatupidamise seaduses nõutud detailsusest.
sisu
Valides JAH
** Sisestab raamatupidaja kliendi e-panka tasumisele kuuluvad arved.
** Klient näeb e-pangas tasumisele kuuluvaid arveid, ning ülekande tegemiseks piisab ainult nende kinnitamisest.
** Erikokkuleppel võib maksekorraldused kinnitada ka raamatupidaja.
Valides EI
** Klient teeb ise e-pangas ülekanded.
sisu
Valides "kord kuus"
Käsitleb raamatupidaja eelmise kuu dokumente 1-2 korral.
Klient saab ülevaate oma eelmise kuu tegevusest hiljemalt sellele järgneva kuu 21.-ks.
Valides "kord nädalas"
Sisestab raamatupidaja saadud dokumendid jooksvalt üks kord nädalas.
Klient omab ülevaadet mille aktuaalsus ei ole vanem kui 7 päeva.
Valides "kord päevas"
Sisestab raamatupidaja saadud dokumendid jooksvalt iga päev.
Klient omab ülevaadet mille aktuaalsus ei ole vanem kui 1 päev.

** Eelmise kuu arvestust kajastavad dokumendid peavad olema raamatupidaja valduses hiljemalt järgmise kuu seitsmendaks kuupäevaks.
** Raamatupidaja esitab maksuametile iga kuu 10.-ks kuupäevaks TSD- ja 20.-ks.kuupäevaks KMD aruanded.
Igakuine teenustasu kokku:
Raamatupidamine:
0 | 0 (KM-ga)
Majandusaasta aruanne 1/12:
0 | 0 (KM-ga)
Digi-arhiveerimine: 1/12:
0 | 0 (KM-ga)