fbpx

Raamatupidamisteenuse hinnakujundusest

Raamatupidamisteenuse hind, mida kajastab ärikliendi ja korteriühistu hinnakalkulaator, on kuupõhine ja lähtub pikema perioodi keskmistest mahtudest. Jooksvalt me kannete üle arvet ei pea.
Meie eesmärgiks on pakkuda kvaliteetset raamatupidamiseteenust. Selleks hoiame meeskonnas võimekaid ja pidevalt ennast arendavaid ning kõrgelt motiveeritud raamatupidajaid.

Oleme huvitatud pikaajalisest ja vastastikku kasulikust koostööst, sellest tulenevalt teeme parima, et kehtestada õiglased teenuse hinnad.


Teenusehinna madalal hoidmiseks on hea:

 • Panna koos paika reeglistik, mis väldiks mõlemapoolset ajakulu.
  Läbimõtlemata koostöökorraldus kasvatab ajakulu mis omakorda survestab teenuse hinda
 • Kasutada iseteenindukeskkondade poolt pakutud võimalusi.
 • Suurte dokumendimahtude korral on mõistlik kasutada kaugtöö võimalusi.
 • Kasutada raamatupidajaga ühist tarkvara, rakendades seal oma töötajaid (näiteks laohoidja, kliendihaldur, sekretär).
 • Saata meile kaugtööna andmed oma infosüsteemist elektroonselt.


Pahatihti tekib ikkagi täiendav ajakulu, mida saaks vältida:

 • Hakkivad telefonikõned raamatupidajale, millele klient saaks iseteenindusest ise kiired vastused.
 • Sorteerimata dokumendid – segamini erinevad üksused, firmad, isiklikud dokumendid jne.
 • Kannetele aluseks olevate alusdokumentide, sealhulgas lepingute, puudumine.
 • Tagantjärgi väljailmuvad dokumendid, mis toovad kaasa juba tehtud töö ületegemise.
 • Teineteisest möödarääkimine, kus mõlemad pooled eeldavad, et teine pool on asjaga kursis st. räägitakse erinevates “keeltes” (Raamatupidamise loogika versus Äriloogika.)
 • Läbimõtlemata kulude struktureeritus, millest tekib palju aeganõudvaid küsimusi raamatupidajale.

 

Share