fbpx

Vastavalt Eestis kehtivale raamatupidamise seadusele, peavad kõik ettevõtted, kes tegutsevad EV territooriumil, pidama raamatupidamisarvestust. Seega peaks raamatupidamisega alustama kohe peale seda kui olete ennast füüsilisest isikust ettevõtjaks ehk FIE-ks registreerinud.

 

Alustavate FIE-de poolt raamatupidajale sagedamini esitatud küsimused

sagedamini esitatud küsimused

1. Mille poolest erineb FIE raamatupidamine harilku ettevõtte raamatupidamisest?

FIE võib kasutada oma kassapõhist raamatupidamise arvestust, ülejäänud ettevõtted peavad kasutama tekkepõhist arvestust.
2. Milleks on vaja raamatupidamise sisekorra eeskirja? RSKE

Esiteks, seda nõuab seadus. Teiseks, RSKE-s saate kirjeldada kuidas töö tegelikult toimub, määratleda enda ja raamatupidaja vastutusala.

 

3. Kas on vaja esitada aruandeid Statistkaametile?

Jah on, sest vastasel korral võib Statistikaamet teid trahvida.

 

4. Kas ma tohin oma isiklikku maja/korterit kasutada kontorina?

Jah, muidugi tohite! Reeglina siiski saate näidata ettevõtte kuluks mite kogu kulu, vaid mingit osa sellest - näiteks % tegelikust pinnast mida kasutate kontoriks. Näiteks: Teil on kahetoaline korter ja reaalselt olete sellest elutoa muutnud kontoriks (töölaud, töötool, skanner, printer, esitlustehnika, arvuti, nõupidamiste nurgake jmt, siis võite ligi 50% oma kommunaalkuludest näidata ettevõtluskuluks.

 

5. Kas ma tohin kasutada oma isiklikku sõiduautot ettevõtluse tarbeks?

Jah, tohite. Selleks aga peaksite kindlasti sõlmima oma ettevõttega sõiduauto kasutamiseks rendilepingu või tasuta vara kasutamise lepingu. Sellisel juhul on Teil võimalik näidata töösõitudeks ja auto hooldamiseks tehtud kulud ettevõtluskuluna. Siiski kehtib jätkuvalt kohustus pidada sõiduauto kasutamise päevikut, millest peab selguma palju on erasõite ja palju ettevõttega seotud sõite. Kulud saate esitada siis ka vastavalt selles osas (%) mis on ettevõttega seotud.

 

6. Kui kaua peab säilitama dokumente?

Raamatupidamise algdokumente tuleb säilitada 7 aastat.

 

7. Millal ma pean registreerima käibemaksukohuslaseks?

Sellest hetkest, kui Teie käibemaksuga maksustatav müügikäive aasta algusest on ületanud 16 000 eurot, siis peate koheselt sellest päevast ennast registreerima käibemaksukohuslaseks. Samas võib ennast ka enne eelpool kirjeldatud tingimust registreerida käibemaksukohuslaseks.

 

8. Mis asi on KMD ja miks on see oluline esitada tähtajaks?

KMD - on üldjoontes müügile ja ostule lisatud käibemaksude vahearvestus. Nimelt müügile lisatud käibemaksu miinus ostude pealt tagastatava käibemaksu vahe arvestus. Käibedeklaratsioon on vaja esitada neil, kes on käibemaksukohulased EMTA-le igakuiselt 20-ks kuupäevaks eelmise kuu tehingute eest. KMD on vaja kindlasti esitada õigeaegselt. Tähtajast hiljem esitatud KMD-le rakendab EMTA automaatselt viivised.

 

9. Mis asi on TSD ja miks peab see olema ilmtingimata tähtajaks esitatud?

TSD - on Tulu- ja sotsiaalmaksu, kohustusliku kogumispensioni makse ja töötuskindlustusmakse deklaratsioon. Juhul kui Teil on palgatöötajad, siis nende maksudega maksustatakse näiteks väljamakstud töötasu, litsentsitasu, autoritasu, Teil on kohustus esitada TSD igakuiselt 10. kuupäevaks. TSD on vaja alati esitada õigeaegselt. Tähtajast hiljem esitatud TSD-le rakendab EMTA automaatselt viivised.
10. Millal on vaja esitada E vorm?

FIE tuludeklaratsioon - "vorm e" on aruanne eelmise majandusaasta eest ja tuleb esitada hiljemalt jooksva aasta 31 märtsiks.

 

11. Millal ja milliseid makse pean aasta jooksul tasuma?

 

16. MÄRTS FIE sotsiaalmaksu avansilise makse tasumine
31. MÄRTS Residendist füüsilise isiku tuludeklaratsiooni (vormi A) ja residendist füüsilise isiku ettevõtlusest saadud tulu deklaratsiooni (vormi E) esitamine
15. JUUNI FIE sotsiaalmaksu avansilise makse tasumine
FIE tulumaksu avansilise makse tasumine
15. SEPTEMBER FIE sotsiaalmaksu avansilise makse tasumine

FIE tulumaksu avansilise makse tasumine

1. OKTOOBER Eelmise aasta tuludeklaratsiooni alusel juurdemaksmisele kuuluva tulumaksu ja sotsiaalmaksu ning kohustusliku kogumispensioni makse tasumine
15. DETSEMBER FIE sotsiaalmaksu avansilise makse tasumine
FIE tulumaksu avansilise makse tasumine

 

12. Kas ma tohin raamatupidamist ise teha?

Jah, kindlasti võite seda ise teha, kuid kui näiteks teadmatusest midagi valesti teete, siis võib see teie äritegevusele väga negatiivselt mõjuda. Seega soovitame Teil oma aeg pühendada sinna, kus Teie kõige profim olete, ehk oma põhitegevusele. Raamatupidamine delegeerige aga selle ala proffidele, näiteks raamatupidamisbüroole.

 

Kuidas saaksin oma raamatupidamise lahendatud?

Selleks, et otsustada kas teha raamatupidamine ise või usaldada see raamatupidamise teenust osutavale firmale või palgata omale oma raamatupidaja, uurige esmalt milliseks kujuneks Teie kulu raamatupidamisele, kui kasutaksite selleks meie teenust. Hinnake ligikaudselt, oma ettevõttes tekkivate dokumentide maht ühes kuus, kasutage siinkohal meie hinnakalkulaatorit, mis annab Teile täpse hinnangu teenuse hinna kohta. Peale seda võite saata meile kas hinnakalkulaatoril asuvalt vormilt või allolevalt kontaktvormilt päringu. Kui aga dokumendimahtude hindamise käigus tekib küsimusi, siis võtke meiega kindlast alloleva kontaktvormi kaudu ühendust, aitame Teid selles ja leiame koos milliseks teenuse hind kujuneb.

calc70x70
Arvuta hind

Peale seda kui oleme Teiega ühendust võtnud ja kõik detailid täpsustanud, koostame me raamatupidamisteenuse osutamiseks lepingu. Allkirjastada saate selle id-kaardiga või meie kontoris kohapeal. Peale lepingu allkirjastamist määratakse Teile kindel raamatupidaja, kes Teie ettevõtet edaspidi teenindab ja vajadusel konsulteerib raamatupidamise ja maksualastes küsimustes. Lisaks saate ligipääsu ärikliendi iseteenindusse, kus on näha kõik raamatupidaja poolt sisestatud ostu ja müügidokumendid, nende laekumised ja tasumised ning käibemaksu arvestus.
 

Kui soovite täiendavat infot siis, võtke meiega ühendust siit 

Leping sõlmitud. Mis edasi?

Esmalt on vaja teha Teid teenindavale raamatupidajale e-ligipääsud e-Äriregistrisse ja e-Maksuametisse. Kindlasti peaks volitama raamatupidajale ligipääsu ettevõtte arveldusarvetele (ilma ülekande õiguseta). Peale seda olete vabanenud raamatupidamise taagast ja piisab kui saadate raamatupidajale edaspidi igakuiselt e-mailiga kõik eelmise kuu dokumendid hiljemalt 7 kuupäevaks. Ülejäänu teeb raamatupidaja ise, esitab vajalikud deklaratsioonid ja igakuised aruanded.

Loe edasi

Share