fbpx

Mis on allkiri?

digidocAllkiri seob dokumendi tema looja ja/või kinnitajaga ning tagab dokumendile tema nö tõestusväärtused, olenemata allkirja vormist ehk siis kas tegu on omakäelise, digitaalse või mingit kolmandat tüüpi allkirjaga.

Dokumendi tõestusväärtusteks loetakse järgmisi punkte:

• Dokumendi loojat ja/või kinnitajat ning loomise ja/või kinnitamise aega peab olema võimalik hiljem kindlaks teha.
• Peab olema võmalik veenduda et dokumenti ei ole peale selle loomist/kinnitamist muudetud.

Digi ja paberdokumendi ja -allkirja erinevused

Paberdokumenti ning sellel asetsevat allkirja seob ühine andmekandja ehk füüsiline paberileht, kuhu see on kantud, siis digidokument ja tema allkiri on mingil suvalisel digitaalsel andmekandjal olev bitijada, ehk ta ei ole seotud mingi kindla andmekandjaga. Samas ei võimalda tavaline digidokument ning tema juurde lisatud looja nimi kuidagi kinnitada seda, kas dokumenti ennast või looja nime on peale loomist muudetud või mitte. Seega on rikutud dokumendi tõstusväärtuse mõlemat punkti. Siit tuleneb ka fakt, et digidokumendi puhul ei saa rakendada seni kehtinud allkirjastamise põhimõtteid, kus allkirjastaja lisas tekstikujul dokumendile allkirjastamise aja ning oma signatuuri.

ID-kaardi abil antud digiallkiri on seaduse silmis võrdne käsitsi antud allkirjaga. Kõik Eesti riigiasutused on kohustatud vastu võtma digiallkirjastatud dokumente

Share