fbpx

Täiendavad raamatupidamisega seotud teenused ärikliendile

Uuendatud 05.07.2022

Liitumistasud

Liitumistasu TASUTA
Saldode ülevõtmine TASUTA
Raamatupidamise ülevõtmine eelmiste perioodide korrastamise teel 0,5 … 1x kuutasu korrastuskuu eest
Raamatupidamise teenuse lepingu peatamise ennistamine Kord 30€
Raamatupidamise teenuse lepingu peatamise korduv ennistamine Kord 50€
Otsekorralduse teenuse sisseseadmine pangaga TASUTA

Majandusaasta aruanded

Majandusaasta aruande koostamine ( 1 x aastas ) ja RIK-i sisestamine Tükk Seda hinda näitab hinnakalkulaator.
Raha kogutakse igakuiselt 1/12 summast
Auditeeritav aastaaruanne ( 1 x aastas ) ja RIK-i sisestamine Tükk alates 210€
Rida realt konsolideeritav aastaaruanne ( 1 x aastas ) ja RIK-i sisestamine Tükk alates 300€
Aastaaruanne / FIE-del ettevõtluse tulu aasta kohta vorm E täitmine Tükk aruandeaasta kuu keskmine teenuse maksumus
Min. 50€ aruanne

Muud raamatupidamisega kaudselt seotud teenused

Raamatupidamise alane konsultatsioon (v.a. lepingus kokkulepitud aeg jooksvas kuus) Tund 26€ Näiteks raamatupidamise- ja maksuseadusest
tulenevad kohustused
Firma esindamine Maksu- ja Tolliametis, suhtlemine audiitoriga (v.a. lepingus kokkulepitud aeg jooksvas kuus) Tund 26€ Näiteks suhtlemine maksuametniku või audiitoriga tellija
majandustegevuse kontrollimisel
Käibemaksukohustuslasena registreerimise avalduse koostamine ja põhjendamine Maksuametile tk 110€ Raamatupidaja koostab avalduse teie info alusel ja vajadusel põhjeandab seda Maksuametile
EORI numbri avaldus tk 30€ Raamatupidaja aitab Teil koostada ja esitada EORI numbri saamiseks avalduse Maksuametile
Dokumentide hilisem esitamine kliendi poolt
(Hilisemad dokumendid on need, mis oleks tulnud esitada raamatupidajale kaks tööpäeva enne nende kajastamist nõudvate aruannete valmimise tähtaega.)
1/3 ühe kuu lepingutasust Näiteks kui ei ole jaanuari kuu dokumente esitatud 20.ks veebruariks ja lepingutasu on 60€, siis lisandub arvele lisatööde eest 20€
Lisatöödeks on raamatupidaja poolt juba esitatud käibedeklaratsioonide parandamine.
Laoarvestus; Bilansiväline väikevahendite arvestus; Müügitellimuste menetlemine. Tund 26€ üldjuhul lepitakse maht eraldi kokku, mis lisandub baastasule

Äriregistriga seotud teenused

Kontaktisiku teenus mitte Eesti residentidele aastas 130€
Aadressi muutmine kirje  25€
Põhikirja muutmine kirje  25€
Sidevahendite muutmine kirje  25€
Osakapitali suurendamine või vähendamine kirje  25€

Aadressi teenus

ainult igakuise raamatupidamisteenuse lepinguga klientidele

Kliendi ettevõtte postiaadress ühel Arbalans OÜ raamatupidamisbürooga samal postiaadressil Tükk 195€/aastas
Kliendile saabunud posti kohta teate edastamine Kuus TASUTA
Kliendile saabunud posti edastamine tk EV postisaadetise kulu +1€ või skanneerimise kulu +1€

Tarkvara kasutamisega seotud teenused

Arbalans OÜ tarkvaras Kaugtöökasutaja – üheaegne kasutaja Tükk 12 €/kuus
Kliendi tarkvara kasutamine raamatupidamise teenuseks. Kuus TASUTA
Arbalans OÜ tarkvara kasutamine raamatupidamise teenuseks. Leping kuni 50€/kuus:
Ilma palgaarvestuseta 2€/kuus
Koos palgaarvestusega 5€/kuus
Leping alates 50€/kuus:
Ilma palgaarvestuseta 3€/kuus
Koos palgaarvestusega 8€/kuus
Seda hinda näitab eraldi ka hinnakalkulaator

Logistika

Dokumentide toomise korraldamine Linna piires Kord  10€ kaugemalt eraldi kokkuleppel
Auto kasutamine kliendi huvides Kilomeeter 1€

Algdokumentide käsitlemine

Paberdokumendid:

Teenuseperioodi algdokumentide ajutine säilitamine kuni majandusaasta aruande kinnitamiseni.
Peale majandusaasta aruande kinnitamist kohustub klient algdokumendid võtma hiljemalt kinnitamise jooksva aasta lõpuks oma valdusesse.
TASUTA
Peale teenuseperioodi majandusaasta aruande kinnitamist algdokumentide kliendile tagastamine kuni teenuseperioodile järgneva aasta lõpuni. TASUTA
Juhul kui klient ei ole olnud ülaltoodud tähtajaks ilmutanud soovi suletud perioodi algdokumentide ülevõtmiseks ja soovib dokumente hiljem oma valdusesse, siis täiendavate hoiukulude eest. Kaust 128.00€
Algdokumentide säilitamine kliendi soovil 7 aasta jooksul peale majandusaasta aruande kinnitamist.
Tingimused:
Peale arve tasumist tagab
Arbalans OÜ paberdokumentide kättesaadavuse 7 aasta jooksul. 7 aasta möödudes aegunud säilikud  hävitatakse
Kaust / 7 aastat 30.00€
Digitaalselt saadud algdokumentide printimine paberile A4 1 dok. 0,15€

Digitaalsed dokumendid:

Teenuseperioodi algdokumentide ajutine digitaalne säilitamine kuni majandusaasta aruande kinnitamiseni TASUTA
Peale teenuseperioodi majandusaasta aruande kinnitamist säilivad kliendi ligipääsu õigused suletud perioodi algdokumentidele üle interneti kuni suletud teenuseperioodile järgneva aasta lõpuni..
Dokumendid saab laadida edasiseks säilitamiseks oma arvutisse.
TASUTA
Hilisem suletud perioodi dokumentidele ligipääsu taasavamine üks majandusaasta periood 128,00€
Algdokumentide digitaalne säilitamine kliendi soovil peale majandusaasta aruande kinnitamist 7 aasta jooksul
Tingimused:
Arbalans OÜ tagab interneti kaudu dokumentidele ligipääsu 7 aasta jooksul. Digidokumente on võimalik mainitud perioodi jooksul kliendil igal ajal allalaadida ja vajadusel taasesitada paberkujul. Teenus on avatud ka peale kliendi ja Arbalans OÜ vahelise raamatupidamisteenuse lepingu lõppemist. Säilitamisaja ületanud dokumendid kustutatakse automaatselt..
1 majandusaasta 21€ / 7 aastaks valiku võimalus ka hinna-kalkulaatoris
Raha kogutakse igakuiselt 1/12 summast

Skanneerimine ja metaandmete lisamine digidokumentidele.

Skanneerimine – paberdokumendi viimine digitaalsele kujule PDF formaati. 1 dok. 0,26€
Digitaliseerimine – elektrooniliselt või paberdokumendilt metainfo tuvastamine ja digidokumendile metaandmete lisamine.
  – jooksval aruandlusperioodil digitaalselt esitatud raamatupidamisdokumentide digitaliseerimine TASUTA
  – tagantjärgi eelmiste aruandlusperioodide raamatupidamisdokumentide digitaliseerimine
paberdokumentide puhul  lisandub skanneerimine 
1 dok. 0,12€
 – raamatupidamisdokumentide digitaliseerimine
paberdokumentide puhul  lisandub skanneerimine
1 dok. 0,26€

*”Teenuseperiood” või “periood” ühikuna all mõeldakse ajaperioodi ühe majandusaasta ulatuses.
Hinnakirjas määratlemata teenuste korral kasutatakse kokkuleppe hindu.
Hinnad ei sisalda käibemaksu.
Vastavalt spetsiifikale on võimalik kasutada ka teisi kokkuleppelisi hindu.

Share