fbpx

Raamatupidamisteenuse sisukirjelduse näide ärikliendile

Raamatupidamisteenuse sisukirjelduse näide ärikliendile

Raamatupidamisteenus sisaldab:

Klient

 • Edastab elektrooniliselt (või paberkandjal) kõik vajalikud algdokumendid raamatupidajale
 • Kinnitab maksmisele kuuluvad ülekanded internetipangas
 • On iseteeninduse kaudu 24/7 kursis oma raamatupidaja poolt sisestatuga

Raamatupidaja

 • Sisestab kulu- ja ostu- ja müügiarved
  Ostu-müügireskotroarvestus (arvete sidumine laekumiste ja tasumistega)
  Kuluarvestus (aruandvate isikute tsekid, kaardimaksed jne.)
  Kassaarvestus (kassa sissetuleku- ja väljaminekuorderite koostamine, kassaraamatu vormistamine)
  Kulude-tulude objektipõhine arvestus
 • Teeb palga- ja maksuarvestuse
  palgalehe koostamine
  haigekassasse arvele ja arvelt mahavõtmine
  puhkusepäevade ja -tasude arvestus
  komandeeringuaruannete vormistamine
  päevarahade arvestamine
 • Impordib kliendi e-pangast panga liikumised ja seob need arvetega
 • Laeb e-panka üles tasumisele kuuluvad maksekorraldused
 • Kehtivate liising- ja laenulepingute kajastamine, maksegraafikute jälgimine
 • Peab põhivara ja amortisatsiooniarvestust
 • Kontrollib sisestatud dokumentide alusel tekkinud raamatupidamise kannete õigsust ja lisab kanded mis tagavad raamatupidamise terviklikkuse
 • Koostab ja esitab aruanded maksuametile
  käibemaksuarvestus, KMD esitamine
  maksudeklaratsioonide koostamine, TSD esitamine, TDS-de lisad
  maksusaldode kontrollimine
 • Koostab ja esitab aruanded statistikaametile
  statistikaaruannete raamatupidamislik osa, välja arvatud intrastati aruanne mis tasustatakse eraldi
 • Koostab ja esitab aruanded kliendile
  igakuine bilanss ja kasumiaruanne
 • Koostab raamatupidamise sise-eeskirja
 • Annab kliendile nõu ja infot raamatupidamise kohta
 • Esindab klienti suhtlemisel maksuameti, audiitori, pankrotihalduri jm. kolmanda osapoole ees
 • Osutab teenust intervalliga 1 kord nädalas

Teenuse hind lepitakse kokku 6 kuuks ja tegelikku tüki- või tunni arvestust jooksvalt ei peeta. Teenuseosutaja kontrollib iga 6 kuu tagant teenusemahu muutuse suurust ja olulise muutuse korral teeb ettepaneku hinna korrigeerimiseks (juurde või maha).

Share