Täiendavad raamatupidamisega seotud teenused korteriühistule

 

Liitumistasud

Liitumistasu e. uue ühistu raamatupidamise sisseseadmine  TASUTA
Saldode ülevõtmise tasu  TASUTA
Raamatupidamise ülevõtmine eelmiste perioodide korrastamise teel  1/2 kuni 1x kuutasu korrastuskuu eest
Raamatupidamise teenuse lepingu peatamise ennistamine Tükk 26€
Otsekorralduse teenuse sisseseadmine Pangaga  TASUTA

 

Majandusaasta aruanded

Majandusaasta aruande (v.a. tegevusaruanne) koostamine 1x aastas ja RIK-i sisestamine. Tükk Seda hinda näitab hinnakalkulaator

 

Muud raamatupidamisega kaudselt seotud teenused

Konsultatsioon (v.a. lepingus kokkulepitud aeg jooksvas kuus) Tund 25,00€ näiteks raamatupidamise- ja maksuseadusest
tulenevad kohustused või KÜ majandamisega seotud teemad
Laenuarvestuse teostamine Kuu 3,00€ ajutine raamatupidmiese keerukuse tõus seoses laenukannete jagamisega
Revisjoniteenus korteriühistule 1 maj.aasta
või
Tund
64,00€
või
25,00€
tulemuseks on aruanne, kus revident annab teada, kas majandusaastaaruanne kajastab õigesti ja õiglaselt korteriühistu finantstulemust ja majanduslikku seisundit, ning kas juhatuse tegevus on korraldatud seadusega määratud viisil
Firma esindamine Maksu- ja Tolliametis Tund  TASUTA
Dokumentide hilisem esitamine kliendi poolt
(Hilisemad dokumendid on need, mis oleks tulnud esitada raamatupidajale enne nende kajastamist nõudvate aruannete valmimise tähtaega.)
1/3 ühe kuu lepingutasust Näiteks kui ei ole jaanuari kuu dokumente esitatud 20.ks veebruariks ja lepingutasu on 60€, siis lisandub arvele lisatööde eest 20€
Lisatöödeks on raamatupidaja poolt juba esitatud deklaratsioonide parandamine.

 

Logistika

Paberdokumentide toomise korraldamine Tallinna või Paide piires Kord 6,00€ kaugemalt eraldi kokkuleppel
Dokumentide saatmine Juhatusele e-kirjaga välja printimiseks ja postitamiseks TASUTA
Korteriühistute postkastidesse toob makseteatised Omniva postiljon Loe edasi..
SmartPOSTi vahendusel saab igast Eesti otsast mugavalt oma raamatupidajaga paberdokumente vahetada Loe edasi..
Auto kasutamine kliendi huvides Km 0,30€

Algdokumentide käsitlemine

Paberdokumendid:

Teenuseperioodi algdokumentide ajutine säilitamine kuni majandusaasta aruande kinnitamiseni.
Peale majandusaasta aruande kinnitamist kohustub teenusepakkuja teavitama klienti algdokumentide üleandmise valmidusest.
TASUTA
Peale teenuseperioodi majandusaasta aruande kinnitamist algdokumentide kliendile tagastamine jooksva aasta lõpuni. TASUTA
Juhul kui klient ei ole ilmutanud soovi suletud perioodi algdokumentide ülevõtmiseks ja soovib dokumente hiljem oma valdusesse, siis täiendavate hoiukulude eest. Kaust 63.00€
Algdokumentide säilitamine kliendi soovil 7 aasta jooksul peale majandusaasta aruande kinnitamist
Tingimused:
Peale arve tasumist tagab
Arbalans OÜ paberdokumentide kättesaadavuse 7 aasta jooksul. 7. aasta möödudes tehakse säilikutele inventuur – aegunud hävitatakse
Kaust / 7ks aastaks 21.00€
Digitaalselt saadud algdokumentide printimine paberile A4 (rakendub alates 01.01.2012 saadud dokumentidele) 1 leht 0,08€

Digitaalsed dokumendid:

Teenuseperioodi algdokumentide ajutine digitaalne säilitamine kuni majandusaasta aruande kinnitamiseni TASUTA
Peale teenuseperioodi majandusaasta aruande kinnitamist säilivad kliendi ligipääsu õigused suletud perioodi algdokumentidele üle interneti veel jooksva aasta lõpuni selleks, et klient saaks dokumendid laadida edasiseks säilitamiseks oma arvutisse. TASUTA
Hilisem suletud perioodi dokumentidele ligipääsu taasavamine periood 126,00€
Algdokumentide digitaalne säilitamine kliendi soovil peale majandusaasta aruande kinnitamist 7 aasta jooksul Seda hinda näitab ka hinnakalkulaator   –  7 aastat 21,00€

Tingimused:
Arbalans OÜ tagab interneti kaudu dokumentidele ligipääsu 7 aasta jooksul. Digidokumente on võimalik mainitud perioodi jooksul kliendil igal ajal allalaadida ja vajadusel taasesitada paberkujul. Teenus on avatud ka peale kliendi ja Arbalans OÜ vahelise raamatupidamisteenuse lepingu lõppemist. Säilitamisaja ületanud dokumendid kustutatakse automaatselt..

 

Skanneerimine ja metaandmete lisamine digidokumentidele.

Skanneerimine – paberdokumendi viimine digitaalsele kujule PDF formaati. 1 dok. 0,16€
Digitaliseerimine – elektrooniliselt või paberdokumendilt metainfo tuvastamine ja digidokumendile metaandmete lisamine.
  – jooksval aruandlusperioodil digitaalselt esitatud raamatupidamisdokumentide digitaliseerimine TASUTA
  – tagantjärgi eelmiste aruandlusperioodide raamatupidamisdokumentide digitaliseerimine
paberdokumentide puhul  lisandub skanneerimine
1 dok. 0,04€

Hinnakirjas määratlemata teenuste korral kasutatakse kokkuleppe hindu. Hinnad ei sisalda käibemaksu.

Share