fbpx

Raamatupidamisteenus korteriühistule

raamatupidamisteenusRegulaarne raamatupidamisteenus,
kus tegevused kliendi ja raamatupidaja vahel
jaotuvad üldjuhul järgmiselt:

Korteriühistu

Edastab e-mailiga, läbi Korteriühistu e-keskkonna või paberkandjal kõik vajalikud algdokumendid raamatupidajale

Raamatupidaja

Sisestab kulu- ja tuluarvete andmed

Teeb ühistu esitatud algdokumentide põhjal raamatupidamise kanded

Teeb palga- ja maksuarvestuse

Jagab ühistu kulud korteritele vastavalt ühistu poolt esitatud eeskirjale ja elanike näiturite andmetele

Trükib välja arved ja edastab postitamiseks (kui ei kasuta e-maili)

Saadab arved e-mailiga korteriühistu liikmetele (neile kellel on e-mail)

Saadab pankadele info otsekorralduslepinguga tasutavate arvete jaoks

Valmistab internetipangas ette tasumisele kuuluvad maksekorraldused

Koostab ja esitab aruanded maksuametile

Koostab aastaaruande ja valmistab selle ette esitamiseks Äriregistrile

Annab ühistutele nõu ja infot nende raamatupidamise kohta

Share