fbpx

house

Raamatupidamisteenuse sisukirjelduse näide korteriühistule

Raamatupidamisteenus sisaldab:

Korteriühistu

Raamatupidaja

 • Sisestab kulu- ja tuluarvete andmed
  • ostu-müügireskontroarvestus
  • kuluarvestus (korterite lõikes, aruandvate isikute tšekid, kaardimaksed jne.)
  • kassaarvestus (kassa sissetuleku- ja väljaminekuorderite koostamine, kassaraamatu vormistamine)
 • Teeb ühistu esitatud algdokumentide põhjal raamatupidamise kanded
  • põhivara ja amotisatsiooniarvestus
  • laenuintressi jm. laenudega seotud tehingute arvestus
  • finanantsraamatupidamine
  • igakuine bilanss ja kasumiaruanne
 • Teeb palga- ja maksuarvestuse
  • palgalehe koostamine
  • haigekassasse arvele ja arvelt mahavõtmine
  • puhkusepäevade ja tasude arvestus
  • komandeeringuaruannete vormistamine
  • päevarahade arvestamine
 • Jagab ühistu kulud korteritele vastavalt ühistu poolt esitatud eeskirjale ja elanike näiturite andmetele
  • kulude-tulude objektipõhine arvestus
 • Trükib välja arved ja edastab postitamiseks (kui ei kasuta e-maili)
 • Saadab arved e-mailiga korteriühistu liikmetele (neile kellel on e-mail)
 • Saadab pankadele info otsekorralduslepinguga tasutavate arvete jaoks
 • Valmistab internetipangas ette tasumisele kuuluvad maksekorraldused
  • maksekorralduste ettevalmistus internetipangas
 • Koostab ja esitab aruanded maksuametile
  • käibemaksuarvestus, KMD esitamine
  • maksudeklaratsioonide koostamine, TSD esitamine +TDSde lisad
  • maksusaldode kontrollimine
 • Koostab aastaaruande ja valmistab selle ette esitamiseks Äriregistrile
 • Koostab raamatupidamise sise-eeskirja
 • Esindab klienti suhtlemisel maksuameti, audiitori, revidendi jm. kolmanda osapoole ees
 • Annab ühistutele nõu ja infot nende raamatupidamise kohta
 • Osutab teenust intervalliga ? korda kuus

Teenuse hind lepitakse määramata ajaks ja tegelikku tüki- või tunni arvestust jooksvalt ei peeta. Teenuseosutaja kontrollib kord aastas teenusemahu muutuse suurust ja olulise muutuse korral teeb ettepaneku hinna korrigeerimiseks (juurde või maha).

Hinnakalkulaatorisse

Share